O NAMA KONTAKT

USLUGE
STROJNE MOGUČNOSTI
 • EROZIJA ŽICOM CNC
  (eng. WEDM - Wire Electrical Discharge Machining)

  (ERODIRANJE ŽICOM)
  ONA PRIMA E250
  X=350 / Y=250 / Z=200 , konus 30°

 • EROZIJA ELEKTRODOM
  (eng. EDM - Electrical Discharge Machining)
  (ERODIRANJE ELEKTRODOM)

  AGIE
  X=310 / Y=220 / Z=220
 • CNC GLODANJE
  KITAMURA MYCENTER 1B
  X=457 / Y=305 / Z=405

  upravljanje:FANUC
  max. broj okretaja 13000 o/min

 

 • KONVENCIONALNO GLODANJE
  PRVOMAJSKA G01
  X=600 / Y=400 / Z=400 • KONVENCIONALNO GLODANJE
  PRVOMAJSKA ALG 200B
  X=600 / Y=310 / Z=390


 • CNC TOKARENJE
  EMCO TURN 340, konjić,dodavač materijala
  promjer tokarenja d=160
  dužina tokarenja L=500
  prolaz kroz vreteno d=42.4

 

 • KONVENCIONALNO TOKARENJE
  PRVOMAJSKA D420x1500 (Boehringer)
  promjer tokarenja d=420
  dužina tokarenja L=1500

 • KONVENCIONALNO TOKARENJE
  PRVOMAJSKA TG-125 NP
  promjer tokarenja d=250
  dužina tokarenja L=500

 • PLANSKO BRUŠENJE
  JUNG
  600x240
 • KRUŽNO BRUŠENJE
  promjer d=200
  dužina L=500

 

 Idi gore